zdjęcie doradcy
Gabriela Furtak
wybierz kontakt z doradcą:
telefon stacjonarny zegar wiadomość
tel:
zadzwonię do Ciebie o wygodnej dla Ciebie porze:
wyślij wiadomość doradcy:

Rezerwacja noclegów

data przyjazdu
data wyjazdu
dorosłych:
dzieci:


Infolinia w Polsce

+48-123-848-626

Infolinia czynna w godzinach:

9:00 - 17:00

Noclegi w okolicy

Noclegi w okolicy

Noclegi w okolicy

Noclegi w okolicy

Noclegi w okolicy

Noclegi w okolicy

Nowe komfortowe domki
Nowe komfortowe domki
Wakacyjne pobyty grupowe w Aquaparku Tatralandia
Wakacyjne pobyty grupowe w Aquaparku Tatralandia
Hurricane Factory Tatralandia
Hurricane Factory Tatralandia
Holiday Village - zakwaterowanie przy aquaparku
Holiday Village - zakwaterowanie przy aquaparku
Baseny termalne w Tatralandii
Baseny termalne w Tatralandii
Tatralandia - raj dla najmłodszych Gości Parku!
Tatralandia - raj dla najmłodszych Gości Parku!
Saunowy Świat Celtów Tatralandia
Saunowy Świat Celtów Tatralandia

Regulamin Aquaparku Tatralandia

Regulamin ma na celu przestrzeganie właściwych przepisów prawa, zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony osób odwiedzających Aquapark Tatralandia oraz Funpark Tatralandia Liptovský Mikuláš, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, Słowacja (dalej wspólnie jako „Aquapark Tatralandia“).

Każda osoba odwiedzająca jest obowiązana do zapoznania się z niniejszym regulaminem przy wejściu na teren Aquaparku Tatralandia. Zakup biletu wstępu do Aquaparku Tatralandia i/lub wstęp do Aquaparku Tatralandia na zasadzie upoważnienia są równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Osoba odwiedzająca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do zaleceń pracowników zarządcy. Wszelkie aktualne zalecenia obowiązujące w Aquaparku Tatralandia są podporządkowane wytycznym ogólnym.

I. Wstęp do Aquaparku Tatralandia / wstęp do basenów

1.1 Wstęp do Aquaparku Tatralandia jest możliwy jedynie w godzinach otwarcia z ważnym biletem i czipem (zegarek z elektronicznym czipem) i/lub karnetem, który można zakupić w kasach przy wejściu do Aquaparku Tatralandia. Informacji o biletach wstępu oraz cenach udzielają pracownicy kas.

1.2 Godziny otwarcia Aquaparku Tatralandia: poza sezonem letnim codziennie od 10.00 do 21.00, w sezonie letnim codziennie od 09.00 do 21.00, w sezonie zimowym codziennie od 10:00-21:00 w tym w święta i dni wolne od pracy. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia Aquaparku Tatralandia. Informacje o zmianie godzin otwarcia oraz obowiązywaniu sezonu letniego są dostępne na stronie internetowej http://www.tatralandia.com.pl/godziny-otwarcia.html oraz na drzwiach wejściowych do głównej kasy Aquaparku Tatralandia. Godziny otwarcia poszczególnych atrakcji określa zarządca i są one podane przy poszczególnych atrakcjach. Ostatni wstęp do Aquaparku Tatralandia jest możliwy najpóźniej 30 minut przed zamknięciem. Czas ważności biletu wstępu liczony jest od chwili przejścia przez bramkę do ponownego przejścia przez bramkę lub do czasu zamknięcia obiektu. Do czasu ważności biletu wlicza się czas na przebranie, wysuszenie i ponowne ubranie. W razie przekroczenia czasu, za który dokonano zapłaty, osoba odwiedzająca Aquapark Tatralandia zobowiązana jest uiścić w kasie dopłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

1.3 Dzieci do lat 12 mają prawo wstępu w towarzystwie osoby dorosłej powyżej lat 18. Osoba dorosła jest odpowiedzialna za dziecko podczas całego pobytu w Aquaparku Tatralandia i na jego terenie nie może pozostawiać bez opieki dziecka do lat 12.

1.4 Po uiszczeniu opłaty za bilet wstępu każda osoba odwiedzająca Aquapark Tatralandia otrzymuje zegarek z elektronicznym czipem, który uprawnia nie tylko do wstępu do Aquaparku Tatralandia, lecz również służy do dokonywania płatności bezgotówkowych za usługi gastronomiczne oraz inne usługi w Aquaparku Tatralandia. Czip ma określony limit finansowy na usługi gastronomiczne i inne usługi w Aquaparku Tatralandia o wartości 70 EUR (10 EUR opłata za utratę zegarka i 60 EUR opłata za uslugi gastronomiczne i inne usługi). Wszystkie transakcje realizowane z użyciem czipu są płatne w kasach przy wyjściu z Aquaparku Tatralandia. W razie wyczerpania limitu finansowego istnieje możliwość doładowania czipu w kasach dopłat lub w kasach przy wyjściu z Aquaparku Tatralandia. Po uiszczeniu dopłaty następuje odnowienie początkowego limitu tj. limitu na usługi gastronomiczne i inne usługi w wysokości 70 EUR.

1.5 Bilet wstępu do Tatralandii jest jednorazowy. Po opuszczeniu kompleksu Tatralandia bilet traci ważność. Ponowne wejście do kompleksu jest możliwe po zakupie nowego biletu wstępu. Nie dotyczy sezonowych aquapassów.

1.6 Przy zakupie biletu wstępu do Aquaparku Tatralandia zarządca nie gwarantuje osobom odwiedzającym dostępności leżaków, parasoli przeciwsłonecznych, sprzętu sportowego, zabiegów wellness, wstępu do Saunowego Świata Celtów, szafek w szatniach i sejfów. Ich dostępność zależy od aktualnego obłożenia Aquaparku Tatralandia.

1.7 Zarządca zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zamknięcia niektórych części Aquaparku Tatralandia lub atrakcji w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji i/lub z przyczyn obiektywnych (pełne obłożenie, złe warunki atmosferyczne, burza, ograniczona widoczność) i/lub w związku z imprezą towarzysko-sportową, bez prawa do zwrotu opłaty za wstęp lub jej proporcjonalnej części.

1.8 Ze względów sanitarnych z basenów można korzystać wyłącznie w stroju kąpielowym.

1.9 Wstęp do basenu dla dzieci przysługuje wyłącznie dzieciom do lat 6. Osoby dorosłe nie mają prawa wstępu

do basenu dla dzieci, chyba że towarzyszą dziecku o wzroście poniżej 100 cm.

1.10 Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej i/lub orientacji mają prawo wstępu do basenów wyłącznie pod stałym nadzorem osoby odpowiedzialnej.

1.11 Ze względów sanitarnych osoby korzystające z kul, lasek, protez, ortez lub innych pomocy mają prawo wstępu do basenów pod warunkiem pozostawienia rzeczonych pomocy w schowkach lub ich wymiany na pomoce spełniające wymogi sanitarne.

1.12 Zabrania się wstępu do Aquaparku Tatralandia oraz do basenów:

a) osobom z chorobami zagrażającymi zdrowiu pozostałych osób odwiedzających, tj. osobom z gorączką, kaszlem,bzapaleniem spojówek, osobom z chorobami zakaźnymi lub budzącymi wstręt, nosicielom bakterii chorobotwórczych przewodu pokarmowego i innych zarazków;

b) osobom i krewnym osób dotkniętych infekcją zakaźną, które są izolowane od rodziny, osobom z chorobami, którym towarzyszą wysięki, osobom z pasożytami skóry, wysypkami i bandażami na ciele;

c) osobom z pasożytami, osobom brudnym lub w brudnej odzieży, osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

d) zwierzętom.

 

II. Zalecenia dla osób odwiedzających Aquapark Tatralandia

2.1 Osoby odwiedzające Aquapark Tatralandia obowiązane są dbać o własne bezpieczeństwo i ochronę, jak również o bezpieczeństwo i ochronę pozostałych osób odwiedzających Aquapark Tatralandia.

2.2 Osoby odwiedzające Aquapark Tatralandia obowiązane są przestrzegać higieny osobistej oraz dbać o zachowanie czystości urządzeń oraz miejsc, z których korzystają.

2.3 Przed wejściem do basenów osoby odwiedzające Aquapark Tatralandia obowiązane są dokładnie umyć się z użyciem mydła (nago) w miejscu do tego przeznaczonym (kabiny prysznicowe), a następnie przejść przez brodziki!!!

2.4 Przed wejściem do szatni osoby odwiedzające Aquapark Tatralandia obowiązane są zdjąć buty i wejść do środka w odpowiednim obuwiu kąpielowym lub boso.

2.5 Przebieralnie we wspólnych szatniach (przebieralnie zewnętrzne) są przeznaczone wyłącznie do rozbierania i ubierania się. Do przechowywania odzieży służą szafki w szatniach zamykanych za pomocą czipu. W razie utraty czipu osoba odwiedzająca Aquapark Tatralandia otrzyma zwrot zawartość szafki wyłącznie pod warunkiem, że udowodni, że rzeczy znajdujące się w szafce do niej należą. Instrukcja obsługi szafek znajduje się na szafkach. Zarządca nie odpowiada za ewentualne szkody poniesione na skutek niezamknięcia szafki. Dzieci w wieku do 12 lat nie mają prawa do szafki w szatniach.

2.6 Biżuterię, pieniądze i inne przedmioty wartościowe należy przechowywać w podręcznych sejfach znajdujących się przed wejściem do wspólnych szatni. Opłata za sejf wynosi 4 EUR i jest płatna w kasie. Jeżeli osoba odwiedzająca Aquapark Tatralandia nie pozostawi biżuterii, pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych w sejfie, zarządca nie odpowiada za ewentualne szkody, które mogą powstać.

2.7 Przedmioty znalezione na terenie Aquaparku Tatralandia należy przekazywać odpowiedzialnym pracownikom w kasie głównej.

2.8 Osoby odwiedzające Aquapark Tatralandia obowiązane są do poszanowania urządzeń i wyposażenia znajdującego się w Aquaparku Tatralandia oraz do pokrycia szkód wyrządzonych na majątku zarządcy lub majątku osób trzecich na skutek umyślnego lub wynikającego z niedbałości zachowania.

2.9 Osoby, które nie pływają mogą się kąpać wyłącznie w wyznaczonych częściach basenu.

2.10 Podczas korzystania z atrakcji Aquaparku Tatralandia (Aquapark i Fun Park - zjeżdżalnie, rury, „suche atrakcje“ np. nadmuchiwane atrakcje, rodeo, zamki dla dzieci, drabinki itp.) osoby odwiedzające obowiązane są do przestrzegania regulaminu właściwej atrakcji zamieszczonego przy atrakcji, zachowania szczególnej ostrożności oraz przestrzegania zaleceń obsługi. Korzystanie z atrakcji - na własną odpowiedzialność i ryzyko. Przy korzystaniu z atrakcji, które nie są nadzorowane należy przestrzegać regulaminu danej atrakcji; korzystanie z atrakcji na własne ryzyko

2.11 Osoby odwiedzające Aquapark Tatralandia obowiązane są do przestrzegania zaleceń ratowników i obsługi na terenie całego Aquaparku Tatralandia.

2.12 W przypadku złych warunków atmosferycznych (burza, silny wiatr) osoby odwiedzające Aquapark Tatralandia obowiązane są do opuszczenia basenów z przyczyn bezpieczeństwa.

2.13 W przypadku kontuzji, wypadku lub wystąpienia nudności osoby odwiedzające obowiązane są wezwać ratownika. Gabinet medyczny znajduje się w pobliżu letnich basenów oraz przy wyjściu z dolnej szatni w kierunku basenów. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje odniesione wskutek własnej niedbałości, braku ostrożności lub wskutek nieprzestrzegania zasad regulaminu i/lub regulaminu korzystania z atrakcji oraz poleceń i zakazów umieszczonych na piktogramach.

2.14 Dostęp oraz prędkość połączenia internetowego za pośrednictwem niezabezpieczonej bezpłatnej sieci Wi-Fi na terenie Aquaparku Tatralandia jest ograniczona możliwościami technicznymi i zależy od ogólnej liczby osób odwiedzających Aquapark Tatralandia korzystających w danym momencie z sieci.

III. Zakazy obowiązujące w Aquaparku Tatralandia

W Aquaparku Tatralandia zabrania się:

3.1 Palenie wewnątrz Aquaparku Tatralandia oraz przy basenach.

3.2 Zabrania się kąpieli w nieodpowiedniej odzieży, w tym w bieliźnie. Ze względów higienicznych dzieci mogą korzystać z basenu w kostiumach kąpielowych lub nieprzepuszczalnych dziecięcych kostiumach kąpielowych z przylegającą gumką albo w pieluchach basenowych (tzw. kąpieluszkach).

3.3 Noszenia przy sobie ostrych przedmiotów oraz przedmiotów ze szkła, które mogą się rozbić i spowodować skaleczenia, wnoszenia substancji niebezpiecznych, chemicznych i wybuchowych.

3.4 Wchodzenia do basenu oraz korzystania z atrakcji, zjeżdżalni z gumą do żucia w ustach.

3.5 Wnoszenia do basenów kół nadmuchiwanych i innych przedmiotów nadmuchiwanych, płetw oraz piłek tenisowych. Dozwolone są jedynie rękawki nadmuchiwane i okulary pływackie.

3.6 Krzyków, gwizdania, biegania po przejściach wokół basenów oraz po mokrych nawierzchniach, hałasowania, zakłócania spokoju innym osobom odwiedzającym Aquapark Tatralandia, zanurzania i popychania osób trzecich, wyprzedzania się podczas korzystania z atrakcji.

3.7 Pływania w miejscach zjazdów z atrakcji i zjeżdżalni.

3.8 Skakania do basenów poza miejscami do tego wyznaczonymi.

3.9 Zanieczyszczania wody oraz terenu Aquaparku Tatralandia przez plucie na podłogę, do basenów, sikanie do basenów, wyrzucanie śmieci w innych miejscach niż przeznaczone do tego celu oraz zanieczyszczania terenu Aquaparku Tatralandia.

3.10 Samowolnego przemieszczania leżaków, stołów, krzeseł, wyposażenia oraz rozkładania mebli. Niszczenia wyposażenia i sprzętu oraz marnowania wody.

3.11 Prania bielizny i mycia się w miejscach, które nie są do tego przeznaczone.

3.12 Żądania od ratowników i obsługi usług niezgodnych z regulaminem.

3.13 Wstępu do pomieszczeń przeznaczonych dla obsługi, pomieszczeń oznakowanych zakazem wstępu oraz do pomieszczeń przeznaczonych dla płci przeciwnej.

3.14 Nieuzasadnionego wzywania pomocy.

3.15 Wnoszenia własnej żywności na teren Aquaparku Tatralandia.

IV. Wydalenie z Aquaparku Tatralandia

4.1 Z Aquaparku Tatralandia może zostać wydalona osoba, która pomimo ostrzeżenia przez pracownika zarządcy nie przestrzega zaleceń lub regulaminu, znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoba która swoim nieodpowiednim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych osób przebywających w Aquparku Tatralandia lub zanieczyszcza teren Aquaparku Tatralandia. Osobie wydalonej z Aquaparku Tatralandia nie przysługuje zwrot opłaty za wstęp ani jej proporcjonalnej części.

4.2 Zarządca ma prawo i obowiązek wydalić z Aquaparku Tatralandia osoby z gorączką, kaszlem, zapaleniem spojówek, osoby z chorobami zakaźnymi lub budzącymi wstręt, nosicieli bakterii chorobotwórczych przewodu pokarmowego i innych zarazków; osoby oraz krewnych osób z infekcją zakaźną, które są izolowane od rodziny, osoby z chorobami, którym towarzyszą wysięki, osoby z pasożytami skóry, wysypkami i bandażami na ciele.

4.3 Jeżeli w powyższej sytuacji osoba odwiedzająca Aquapark Tatralandia na wezwanie obsługi nie podporządkuje się dobrowolnie decyzji zarządcy i nie opuści Aquaparku Tatralandia, zarządca może zwrócić się o interwencję do ochrony lub straży miejskiej.

V. Atrakcje i animacje w Aquaparku Tatralandia

5.1 Korzystanie ze wszystkich atrakcji w Aquaparku (Aquapark i Tatrapolis - zjeżdżalnie, rury, „suche atrakcje“ np. nadmuchiwane atrakcje, rodeo, zamki dla dzieci, drabinki itp.) oraz udział w programach animacyjnych – na własną odpowiedzialność. Podczas korzystania z atrakcji oraz udziału w programach animacyjnych osoby odwiedzające obowiązane są do przestrzegania regulaminu oraz zaleceń obsługi i animatorów.

5.2 Osoby odwiedzające Aquapark Tatralandia korzystające z atrakcji obowiązane są zachować szczególną ostrożność i uwagę, używać odpowiedniego stroju pływackiego oraz nie wchodzić na atrakcje z boku lub od dołu.

 

Rura / zjeżdżalnia Min. wzrost Maks. waga
Boomerang Raft Ramp od 140 cm maks. 180 kg
Crazy River od 120 cm maks. 110 kg
Kamikadze od 120 cm maks. 110 kg
Roller Coaster od 120 cm maks.180 kg/ 2-3 osoby
Black Hole od 140 cm maks. 110 kg
Anakonda od 120 cm, z rodzicem od 90cm maks. 110 kg
Double Bubble od 140 cm, z rodzicem od 120cm maks. 180 kg/ 1-2 osoby
Niagara od 130 cm według zaleceń
Triple Splash od 140 cm bez ograniczeń
Snake od 130 cm, z rodzicem od 90cm maks. 110 kg
Double Fall od 140 cm maks. 110 kg
Rocket od 130 cm maks. 110 kg
Free Fall od 140 cm maks. 110 kg
Twister od 120 cm maks. 110 kg
Little Niagara od 130 cm do 150cm maks. 50 kg
Banana Fun od 120 cm, z rodzicem od 90cm maks. 180 kg/ 2-3 osoby
Black Magic od 120 cm maks. 180 kg/ 1-2 osoby
Rapido od 120 cm maks. 110 kg
Monkey Slide od 120 cm maks. 110 kg
Jungle Raft od 120 cm, z rodzicem od 90cm maks. 180 kg/ 1-2 osoby
Black & White od 120 cm maks. 180 kg/ 1-2 osoby
Tornado od 120 cm maks. 180 kg
Trio od 120 cm maks. 260 kg

VI. Fale Surfingowe- Kompleks Hawaii

6.1. Godziny otwarcia kompleksu Fal Surfingowych są na http://www.tatralandia.com.pl/godziny-otwarcia.html/.

6.2 Wstęp do kompleksu Fal Surfingowych dla dzieci od lat 6. (min. 25 kg) Dzieci od lat 6 do 12 mają prawo wstępu wyłącznie w towarzystwie osoby powyżej lat 18, przy czym osoba towarzysząca odpowiada za dziecko przez cały czas korzystania z atrakcji.

6.3 Wstęp do kompleksu Fal Surfingowych jest jednorazowy i trwa 20 minut, ewentualnie w przypadku rezerwacji na wykupiony czas zgodnie z warunkami rezerwacji. Przy rezerwacji z określeniem dokładnych godzin należy przestrzegać czasu określonego w rezerwacji. W przypadku spóźnienia zarządzający nie gwarantuje możliwości skorzystania z atrakcji.

6.4 Od czasu wejścia oraz podczas korzystania z atrakcji odwiedzający jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu dla odwiedzających oraz stosowania się do poleceń personelu.

6.5 Podczas korzystania z atrakcji odwiedzający jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności, używania odpowiedniej odzieży pływackiej i nie wchodzenia na tor w czasie, gdy korzysta z niego inna osoba.

6.6 Zabrania się także wnoszenia na tor ostrych przedmiotów. Biżuterię, pieniądze i inne przedmioty wartościowe należy przechowywać w podręcznych sejfach.

6.7 Zabrania się wchodzenia na tor z gumą do żucia i bez deski surfingowej.

6.8 Z kompleksu Fal Surfingowych odwiedzający może zostać wyproszony bez prawa do zwrotu opłaty za wstęp lub jej proporcjonalnej części, jeśli pomimo uprzedniego ostrzeżenia nie stosuje się do poleceń personelu lub nie przestrzega zasad regulaminu, znajduje się pod wpływem substancji odurzających albo swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla innych odwiedzających.

 

VII. Saunowy Świat Celtów

7.1 Saunowy Świat Celtów to kompleks z 21 saunami i zabiegami oraz kąpielami parowymi, wodnymi i połączonymi z masażem. Jest to przestrzeń wspólna dla kobiet i mężczyzn. W godzinach otwarcia zezwala się na wstęp dzieciom powyżej lat 12 w towarzystwie osoby powyżej lat 18. Dzieciom od lat 6 włącznie przysługuje prawo wstępu w towarzystwie osoby powyżej lat 18 w wyznaczonym czasie (wstęp codziennie w godzinach między 10:00 a 11:00, maks. pobyt 3 godziny, tj. najwyżej do godz. 14:00, niezależnie od godzin otwarcia).

7.2 Saunowy Świat Celtów to strefa bez stroju kąpielowego. Każdy osoba odwiedzająca otrzymuje przy wejściu ręcznik balneo.

7.3 Wstęp do basenów chłodzących i jacuzzi w Saunowym Świecie Celtów bez strojów kąpielowych i ręczników balneo.

7.4 Jednorazowy wstęp do Saunowego Świata Celtów może trwać maks. trzy (3) godziny. Po wyjściu (przerwaniu zabiegów) osoba odwiedzająca nie ma prawa powrotu do Saunowego Świata Celtów.

7.5 Podczas wizyty w Saunowym Świecie Celtów należy przestrzegać regulaminu oraz zaleceń obsługi.

7.6 Osoby odwiedzające obowiązane są do zachowania ciszy i spokoju oraz niezakłócania swoim zachowaniem spokoju innym odwiedzającym.

7.7 Zabrania się wnoszenia do Saunowego Świata Celtów przedmiotów ze szkła, z wyjątkiem usługi „Prosecco Vital“ – wino musujące (bezalkoholowe lub z zawartością alkoholu) zakupionej w Saunowym Świecie Celtów. „Prosecco Vital“ można spożywać wyłącznie w jacuzzi „Kąpiel Słoneczna“ znajdującym się na kamiennym tarasie niedaleko Biosauny. „Prosecco Vital“ nie można spożywać w innych częściach Saunowego Świata Celtów. Zabrania się wnoszenia własnych napojów alkoholowych do Saunowego Świata Celtów

7.8 Zabrania się wstępu do Saunowego Świata Celtów osobom pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Personel zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi „Prosecco Vital“ osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.

 

VIII. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

8.1 Zarządca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej, w szczególności zgodnie z ustawą Dz. U. Nr 122/2013 o ochronie danych osobowych oraz zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw w brzmieniu ustawy Dz. U. Nr 84/2014 z późniejszymi zmianami (dalej zwaną „Ustawa“).

8.2 Zarządca przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych (gości Aquaparku Tatralandia, którzy zakupili całosezonowy karnet do Aquaparku Tatralandia) w celu sprzedaży, ewidencjonowania i kontroli wykorzystywania biletów wstępu na terenie Aquaparku Tatralandia. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania - sprzedaży, ewidencjonowania i kontroli wykorzystywania biletów wstępu na terenie Aquaparku Tatralandia, jednak najwyżej przez dwa lata od ich uzyskania. Dane osobowe przetwarzane w celu sprzedaży, ewidencjonowania i kontroli wykorzystywania biletów wstępu są przetwarzane przez zarządzającego na mocy § 10 ustęp 3, lit. b) Ustawy bez zgody osób zainteresowanych.

8.3 Zarządca przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych (gości Aquaparku Tatralandia) w celach marketingowych na podstawie ich wyraźnej zgody, której można udzielić w formie wiążącego zamówienia aquapassu.

8.4 Dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu sprzedaży, ewidencjonowania i kontroli zakupionych biletów wstępu do Aquaparku Tatralandia, a mianowicie: imię, nazwisko i tytuł; adres kontaktowy; data urodzenia; adres poczty elektronicznej; numer telefonu i podpis. W przypadku zakupu biletu wstępu uprawniającego do kilkukrotnego pobytu w Aquaparku Tatraladnia, w celach identyfikacyjnych przetwarzana jest także fotografia osoby zainteresowanej. Zakres danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego.

8.5 Osoby zainteresowane są obowiązane do przekazywania aktualnych i prawidłowych danych zgodnie z § 16 Ustawy, a konsekwencje naruszenia tego postanowienia ponosi ten, kto przekazał nieprawidłowe, nieprawdziwe i nieaktualne dane.

8.6 Na mocy Ustawy zarządca powierzył pośrednikowi, spółce HASAM, s.r.o., (adres siedziby: Tečovice 45, 763 02 Tečovice, Republika Czeska, REGON: 499 68 319) przetwarzanie danych osobowych osób zainteresowanych w zakresie, w jakim są one zapisane w formacie cyfrowym w elektronicznej bazie danych do celów wsparcia programowego i aktualizacji systemu informatycznego. Pośrednik przetwarza dane osobowe w oparciu o pisemną umowę z zarządzającym, zgodnie z warunkami ochrony danych osobowych (w szczególności przy zachowaniu zdolności zawodowej, technicznej, organizacyjnej i personalnej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa poprzez wdrożenie środków zgodnie z właściwymi przepisami prawa).

8.7 Zarządca chroni przekazane dane osobowe przed nieuzasadnionym wykorzystaniem i nie wykonuje żadnych operacji, które skutkowałyby publikacją lub innym udostępnieniem przekazanych danych osobowych osobom niepowołanym. Zarządca zobowiązuje się nie ujawniać danych osobowych żadnym osobom trzecim ani innym odbiorcom, poza uzasadnionymi przypadkami w rozumieniu § 10 ustęp 2 Ustawy.

8.8 Podczas przetwarzania danych osobowych zarządca może wykonywać operacje przetwarzania, które obejmują transgraniczny transfer udzielonych danych osobowych za granicę (konkretnie do Republiki Czeskiej) albo zdalny dostęp do rzeczonych danych z zagranicy ze względu na administrowanie systemu informatycznego przez pośrednika mającego siedzibę w tym kraju. Podczas transferu zarządca zapewnia maksymalne bezpieczeństwo danych osobowych poprzez szyfrowanie oraz wykorzystanie narzędzi programowych i sprzętowych w celu zapewnienia ochrony przesyłanych danych.

8.9 Zgodnie z przepisami prawa Republiki Słowackiej zarządca realizuje wszelkie środki i działania w związku z przetwarzaniem danych osobowych tak, aby osoby zainteresowane były należycie i terminowo informowane o swoich prawach, które przysługują im na mocy przepisów prawa Republiki Słowackiej, jak i na mocy prawodawstwa europejskiego oraz obowiązujących umów i konwencji międzynarodowych. W razie otrzymania uzasadnionego wniosku osoby zainteresowanej, zarządzający rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od daty doręczenia.

8.10 Na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do zarządzającego, osoba zainteresowana ma prawo w szczególności do uzyskania informacji, czy jej dane osobowe są albo nie są przetwarzane w systemach informatycznych zarządzającego, z jakiego źródła zostały pozyskane oraz informacji o zakresie lub wykazie przetwarzanych danych osobowych, a także korekty lub usunięcia swoich niepełnych, nieprawidłowych lub nieaktualnych danych osobowych, usunięcia danych osobowych, których cel przetwarzania minął lub które są przetwarzane bez uzasadnienia.

8.11 Osoba zainteresowana ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach innych niż cel, w którym zostały prawomocnie przekazane oraz wobec przetwarzania danych osobowych, które mogłyby naruszać jej prawa i chronione prawem interesy, o ile sprzeciw ten jest uzasadniony. Zarządzający jest obowiązany do zablokowania takich danych osobowych bez zbędnej zwłoki i ich usunięcia, gdy tylko pozwolą na to okoliczności.

 

IX. Postanowienia ogólne

9.1 Regulamin jest wiążący dla wszystkich osób odwiedzających Aquapark Tatralandia oraz pracowników zarządcy.

9.2 Osoby odwiedzające Aquapark Tatralandia obowiązane są do przestrzegania nakazów i zakazów, znaków ostrzegawczych oraz ostrzeżeń zamieszczonych na tablicach informacyjnych, a także innych ostrzeżeń i zaleceń. Zabrania się ich niszczenia, uszkadzania i usuwania.

9.3 Osoby odwiedzające Aqupark Tatralandia obowiązane są opuścić jego teren przed zamknięciem.

9.4 Ewentualne życzenia, zapytania, uwagi oraz skargi można składać na piśmie w księdze reklamacyjnej znajdującej się w Infocentrum, lub w kasie głównej lub zgłaszać ustnie managerowi systemu kasowego.

9.5 Jeśli odwiedzający - konsument, będący osobą fizyczną, który przy zawieraniu i wykonywaniu umowy konsumenckiej nie działa w zakresie przedmiotu swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu, nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki zarządzający jako sprzedający rozpatrzył jego reklamację lub przypuszcza, że zarządzający naruszył jego prawa, ma prawo zwrócić się do zarządzającego jako sprzedającego z wnioskiem o naprawę. Jeśli zgodnie z poprzednim zdaniem zarządzający odpowie na wniosek odwiedzającego negatywnie lub nie odpowie na wniosek w terminie 30 dni od daty jego wysłania przez odwiedzającego, odwiedzający ma prawo wszcząć alternatywną procedurę rozstrzygania sporów u podmiotu zapewniającego alternatywną procedurę rozstrzygania sporów w rozumieniu § 12 ustawy Dz. U. Nr 391/2015 o alternatywnej procedurze rozstrzygania sporów konsumenckich oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw. Właściwym podmiotem zapewniającym alternatywną procedurę rozstrzygania sporów z zarządzającym występującym w charakterze sprzedającego jest:

a) Słowacka Inspekcja Handlowa (Slovenská obchodná inšpekcia), z którą można się w tym celu skontaktować pod adresem: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, lub drogą elektroniczną na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź

b) inna właściwa upoważniona osoba prawna wpisana na listę podmiotów zapewniających alternatywną procedurę rozstrzygania sporów prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej (lista upoważnionych podmiotów jest dostępna na stronie http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), przy czym klient ma prawo wybrać, do którego z wymienionych podmiotów zapewniających alternatywną procedurę rozstrzygania sporów się zwróci. W celu złożenia wniosku o wszczęcie alternatywnej procedury rozstrzygania sporu konsumenckiego odwiedzający może skorzystać z platformy alternatywnej procedury rozstrzygania sporów on-line, która jest dostępna na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Więcej informacji o alternatywnej procedurze rozstrzygania sporów konsumenckich można uzyskać na stronie Słowackiej Inspekcji Handlowej.

9.6 W przypadku utraty czipu obowiązującego przez jeden dzień na terenie Aquaparku Tatralandia naliczana jest opłata w wysokości 70 EUR, a w przypadku przedstawienia paragonu kasowego potwierdzającego uregulowanie debetu naliczana jest opłata w wysokości 10 EUR. W przypadku utraty całosezonowego karnetu zakupionego za pośrednictwem Gopass, którego nośnikiem jest karta Gopass, naliczana jest opłata w wysokości 2 EUR za wystawienie nowej karty Gopass.

9.7 Każda osoba odwiedzająca Aquapark Tatralandia przy wyjściu z aquaparku ma obowiązek zwrócić w kasie bransoletkę z elektronicznym chipem i pokryć opłatę za dodatkowe usługi i atrakcje, jedzenie i napoje oraz inne usługi płatne, z których korzystała podczas pobytu w Aquaparku Tatralandia i Tatrapolis na zasadzie rozliczenia bezgotówkowego. Jeśli osoba odwiedzająca przy wyjściu z Aquaparku Tatralandia nie uiści w kasie opłaty za dodatkowe usługi i atrakcje, jedzenie i napoje oraz inne usługi płatne zarejestrowane za pomocą bransoletki z elektronicznym chipem, z których korzystała podczas pobytu w Aquaparku Tatralandia i Tatrapolis na zasadzie rozliczenia bezgotówkowego, stanowi to naruszenie Regulaminu. Zarządzający ma prawo dochodzić zapłaty za wykorzystane usługi. W celu identyfikacji osoby, która odwiedziła Aquapark Tatralandia i nie dokonała płatności za wykorzystane usługi zostaną wykorzystane dane osobowe przekazane w ramach programu GOPASS, które są przetwarzane zgodnie z §10 ust. 3 lit. b) Ustawy.

9.8 Zarządca zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu do Aquaparku Tatralandia kolejnym osobom odwiedzającym w przypadku osiągnięcia maksymalnego obłożenia Aquaparku

9.9 W przypadku złych warunków atmosferycznych takich jak burza lub wichura, osoby odwiedzające Aquapark Tatralandia obowiązane są ze względów bezpieczeństwa do opuszczenia basenów. Jeśli osoba odwiedzająca Aquapark Tatralandia zdecyduje się opuścić Aquapark Tatralandia przed upływem czasu ważności biletu, zarządca nie jest obowiązany do zwrotu opłaty za bilet wstępu ani świadczenia innej rekompensaty.

9.10 W przypadku złych warunków pogodowych takich jak deszcz, burza, wichura, ciemność, mgła, ograniczona widoczność oraz z przyczyn technicznych, zarządca ze względów bezpieczeństwa zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia poszczególnych atrakcji w Aquaparku Tatralandia (np. Blue Lagoon, Profi Jump, Summer City, obiekty sportowe, kolejka, zjeżdżalnie, rury, Paint ball, baseny, bufety, restauracje itd.). W związku z powyższym zarządca nie jest obowiązany do zwrotu opłaty za bilet wstępu ani świadczenia innej rekompensaty.

9.11 Zarządca nie odpowiada za rzeczy osobiste zgubione na terenie Aquaparku Tatralandia lub podczas korzystania z atrakcji.

Regulamin wchodzi w życie w dniu jego wydania.

Data wydania: 15.6.2017

Zarządca: Tatry mountain resorts a.s., siedziba: Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, Słowacja, REGON: 31 560 636, wpis do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym Žilina, wydział: Sa, pozycja nr 62/L.

 

 

Sprawdź inne miejsca na udany wypoczynek

Wszelkie prawa zastrzeżone © BT KRAKUS 2009-2016